+48 63 272 08 46    ktbs@ktbs-kolo.pl     ul. Asnyka 21, Koło
Menu   

Ogłoszenie - wynajem lokalu użytkowego Toruńska 8

Dodane: 30 Kwiecień 2021  09:53:11    Autor: Jarosław Tkacz    Drukuj

Lokal użytkowy do wynajęcia - centrum miasta

O G Ł O S Z E N I E

Kolskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  informuje, że   posiada do wynajmu  lokal użytkowy, położony w Kole przy ul. Toruńska 8         

  • Lokal o powierzchni użytkowej 65,92 m2 wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie – gazowe, licznik wody i ciepła, klimatyzację

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: administracja@ktbs-kolo.pl , pocztą lub do skrzynki odbiorczej przed wejściem do Spółki na adres 62-600 Koło ul. Asnyka 21

z dopiskiem: ,, OFERTA NA WYNAJEM - TORUŃSKA 8,”

 

 

 

  1. W ofercie należy podać następujące dane:

-  nazwa i adres najemcy

-  proponowaną cenę za m²

-  proponowany termin podpisania umowy najmu

-  określenie rodzaju prowadzonej działalności

- umieszczenie klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

  1. Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres trzech lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres na wniosek najemcy oraz z zastrzeżeniem możliwości trzymiesięcznego jej wypowiedzenia.
  2. Do uzgodnionej ceny najmu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
  3. Oprócz ustalonego  czynszu, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych lokalu niezależnych od wynajmującego m.in. za: wodę, ścieki, energię elektryczną, centralne ogrzewanie.
  4. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Najemca jest zobowiązany do indywidualnego podpisania umowy na odbiór nieczystości stałych.

  1. Bliższych informacji o najmie udziela Dział Administracji pod numerem telefonu :
    691-032-762 lub 601-144-108.
  2. Osoby zainteresowane  winny zapoznać się ze stanem faktycznym lokalu.

 

 

Prezes Zarządu

Jarosław Tkacz

Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy
112
Pogotowie ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Straż Miejska
986
Pogotowie energetyczne
991

awarie i usterki

wszelkie usterki i awarie prosimy zgłaszać pod poniższe numery telefonu lub drogą e-mailową: ktbs@ktbs-kolo.pl

601 144 109

Dział remontów i inwestycji

603 799 234

Elektryk

603 799 238

Hydraulik

Kontakt

Kolskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

ul. Asnyka 21,
62-600 Koło
E-mail: ktbs@ktbs-kolo.pl
tel. 632 720 846

Strona stworzona przez F&A MEDIA 2020