+48 63 272 08 46    ktbs@ktbs-kolo.pl     ul. Asnyka 21, Koło
Menu   

Informacje o nas

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kole jest  spółką  prawa  handlowego,  której  100 %  udziałów  to  udziały Gminy Miejskiej Koło. Spółka działa na podstawie umowy (statutu) sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 05.11.1999r. Repertorium A. 8905/99 przed Notariuszem A. Przybyłowiczem w Kancelarii Notarialnej w Kole.

 

Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

a)  pierwszy wpis do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 1233 w Sądzie Rejonowym w Koninie,

b) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000128327 z dnia 29.08.2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Rejonowego Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS,

c) numer identyfikacji podatkowej NIP 666-18-47-328 nadany w dniu 06.01.2000 r. przez Urząd Skarbowy w Kole,

d) numer identyfikacyjny Regon 311095296 nadany w dniu 03.01.2000 r. przez Urząd Statystyczny Oddział w Koninie.

 

Przedmiotem działalności Spółki wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

a)  budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,

b)  nabywanie budynków mieszkalnych,

c)  przeprowadzanie remontów i modernizacja obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb  mieszkaniowych na zasadach najmu,

d)  wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,

e)  sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi  nie stanowiącymi własności Spółki,

f)  prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem  mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegająca na:

  • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  • budowaniu mieszkań na zasadach komercyjnych w budynkach wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, z tym, że nie mogą one  być finansowane z kredytów pochodzących z Krajowego Funduszu  Mieszkaniowego,
  • budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,
  • nabywanie nieruchomości nie zbudowanych na cele zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
  • budowaniu domów mieszkalnych na rzecz innych podmiotów,
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

Dodane: 07 Maj 2020  08:38:22
Ostatnia aktualizacja: 07 Maj 2020  10:43:58
Autor: Administrator a

Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy
112
Pogotowie ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Straż Miejska
986
Pogotowie energetyczne
991

awarie i usterki

wszelkie usterki i awarie prosimy zgłaszać pod poniższe numery telefonu lub drogą e-mailową: ktbs@ktbs-kolo.pl

601 144 109

Dział remontów i inwestycji

603 799 234

Elektryk

603 799 238

Hydraulik

Kontakt

Kolskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

ul. Asnyka 21,
62-600 Koło
E-mail: ktbs@ktbs-kolo.pl
tel. 632 720 846

Strona stworzona przez F&A MEDIA 2020