+48 63 272 08 46    ktbs@ktbs-kolo.pl     ul. Asnyka 21, Koło
Menu   

Archiwum przetargów

L.p. Przedmiot przetargu Termin składania ofert Status
1. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 27.01.2014 Rozstrzygnięty
2. Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Cegielnianej 25.02.2014 Rozstrzygnięty
3. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.w Kole  30.01.2014 Rozstrzygnięty
4. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres 1.01.2013 – 31.12.2013 roku, w oparciu o Ustawę z dnia 296 września 1994 roku o rachunkowości, rozdział 7 (tekst jednolity Dz.U.Nr 152 poz. 1223 z 2009 roku z późniejszymi zmianami). 05.02.2014 Rozstrzygnięty
5. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 13.02.2014 Rozstrzygnięty
6. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki całego budynku zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego 2 w Kole. 12.03.2014    Rozstrzygnięty
7. Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych gazu w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 20.03.2014 Unieważniony
8. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Wymiana pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole. 1. Przedmiar robót 8.04.2014  Unieważniony
9. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło Zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole  16.04.2014  Rozstrzygnięty
10. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wkładu kominowego w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.  16.04.2014 Rozstrzygnięty
11. Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego i elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 18 w Kole.1. Kosztorys nakładczy 2. Wyjaśnienie do kosztorysu 23.05.2014      Unieważniony
12. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu komina w budynku mieszkalnym położonym w Kole przy ul. Grodzka 11.1. Przedmiar robót. 6.05.2014 Rozstrzygnięty
13.

Zapytanie ofertowe na remont elewacji i ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem remontu balkonów dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole. 

1. Kosztorys nakładczy 

2. Specyfikacja techniczna

19.05.2014 Unieważniony
14. Wykonanie robót zduńskich – przebudowa pieca kaflowego przy ul. Toruńskiej 62/4 w Kole.  16.05.2014 Rozstrzygnięty
15. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla Wspólnot Mieszkaniowych w Kole.  23.05.2014 Rozstrzygnięty
16. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w lokalu przy ul. Toruńskiej 103/5 w Kole.  26.05.2014    Rozstrzygnięty
17. Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu budynków Wspólnot Mieszkaniowych, będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole1. Lista budynków podlegających przeglądowi – załącznik 10.06.2014 Rozstrzygnięty
18. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla budynków przy ul. Garncarskiej w Kole. Rysunki poglądowe:1) Garncarska 62)Garncarska 12/14 3) Garncarska 16/184) Garncarska 15/175) Garncarska 20/226) Garncarska 247) Garncarska 268 ) Garncarska 289) Garncarska 27/2910) Garncarska 31 13.06.2014 Protokół z otwarcia ofert 
       
19. Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim dla budynku zlokalizowanego przy ul. Rzeźniczej 8. 20.06.2014  Unieważniony
20. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich 10 piecy kaflowych na zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.  24.06.2014 Unieważniony
21. Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych gazu w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 23.06.2014  Protokół z otwarcia ofert
22. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu rozbiórki pomieszczeń przynależnych – stajenek przy ul. Toruńskiej 6A w Kole.  25.06.2014  
23. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych – część II  27.06.2014 Protokół z otwarcia ofert
24. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV w lokalu przy ul. Garncarskiej 10/4 w Kole.  26.06.2014 Rozstrzygnięty
25. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Remont elewacji i ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem remontu balkonów dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole. 14.07.2014 Unieważniony
26. Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim dla budynku zlokalizowanego przy ul. Rzeźniczej 8. 17.07.2014 Rozstrzygnięty
27. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich 10 piecy kaflowych na zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.  11.07.2014 Rozstrzygnięty
28. Zapytanie ofertowe na wymianę nawierzchni brukowej z kamienia na nawierzchnię z kostki brukowej na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krótka 3/Żelazna 13 w Kole    1. Przedmiar robót 2. Rysunek poglądowy zakresu prac  25.07.2014  
29. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Remont elewacji i ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem remontu balkonów dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole.1. przedmiar robót 24.07.2014 Unieważniony
30. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w piwnicy dla budynku przy ul. Toruńskiej 73 w Kole.  28.07.2014 Rozstrzygnięty
31. Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego rocznego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole – część II  1. Lista budynków – załącznik 31.07.2014 Unieważniony
32. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego –  wykonanie elewacji z ociepleniem dla budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Kole. 31.07.2014 Unieważniony
33. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego przy ul. Toruńskiej  6A w Kole. Załączniki:1. Projekt budowlany2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót3. Przedmiar robót4. Rysunek 1 5. Rysunek 2

 

6. Rysunek 3 

7. Rysunek 4 

8. Rysunek 5 

 

6.08.2014  Unieważniono
34. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło Zarządzanych Przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.  8.08.2014    Rozstrzygnięty
35. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Broniewskiego 19A zarządzanej przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.  8.08.2014 Rozstrzygnięty
36. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu organizacji ruchu dla budynków Toruńska 52 i 61 w Kole.  1.08.2014 Nierozstrzygnięty
37. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu lokalu przy ul. Toruńskiej 54/2 w Kole1. Przedmiar robót 7.08.2014      Unieważniony
38. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów inwestorskich – remont kominów dla budynków zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole.  11.08.2014  Unieważniony
39. Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki istniejącego pieca kaflowego i wykonanie przenośnego pieca z kafli w lokalu przy ul. Włocławskiej 1/2 w KoleZałącznik:1. Oświadczenie wykonawcy  14.08.2014 Unieważniony
40. Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy kominów na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole  Załączniki:1. Oświadczenie wykonawcy – druk 2. Oferta Wykonawcy – druk Przedmiary robót:1. Garncarska 62. Garncarska 283. Garncarska 16/184. Garncarska 20/225. Garncarska 316. Garncarska 27/297. Garncarska 268. Garncarska 24 14.08.2014  Rozstrzygnięty
41. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu organizacji ruchu dla budynków Toruńska 52 i 61 w Kole.  21.08.2014  
42. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektowanej łazienki w budynku wielorodzinnym przy  ul. Garncarskiej 27/2 w Kole.  29.08.2014 Nierozstrzygniety
43. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej rozbiórki i postawienia komina przy ul. Włocławskiej 29 w Kole 1.09.2014  
44. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego –  wykonanie elewacji z ociepleniem dla budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Kole. 4.09.2014     Unieważniony 
45. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż stolarki okiennej dla lokali przy ul. Asnyka 24/2 i Mickiewicza 15/8 w Kole  29.08.2014   Rozstrzygnięty
46.

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz remont chodnika od strony lokali użytkowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Serafina Opałki 18 w Kole.   

1. Oświadczenie wykonawcy 

2. Kosztorys nakładczy

 

8.09.2014  Rozstrzygnięty
47. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wkładu kominowego do lokalu przy ul. Toruńskiej 8A/13 w Kole.  9.09.2014      Unieważniony
48. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w lokalu przy ul. Mickiewicza 13/9 w Kole. 10.09.2014 Unieważniony
49. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad zadaniem : przebudowa kominów na budynkach przy ul. Garncarskiej 27/29  i  Garncarskiej 28 w Kole. 12.09.2014  Unieważniony
50. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego przy ul. Toruńskiej  6A w Kole. Załączniki:1. Projekt budowlany2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót3. Przedmiar robót4. Rysunek 1 5. Rysunek 26. Rysunek 3 7. Rysunek 4 8. Rysunek 5  11.09.2014    Rozstrzygnięty
51. Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego przy ul. Toruńskiej  6A w Kole. Załączniki:1. Projekt budowlany2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót3. Przedmiar robót4. Rysunek 1 5. Rysunek 26. Rysunek 3 7. Rysunek 4 8. Rysunek 5  11.09.2014    Rozstrzygnięty
 52. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wyodrębnienie łazienki z pomieszczenia korytarza w budynku przy ul. Garncarskiej 27/2 w Kole.1. Rysunek pomocniczy 19.09.2014 Unieważniony
53. Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków w zakresie rocznym i pięcioletnim dla budynków zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  1. Załącznik do zapytania ofertowego 22.09.2014  
54. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w lokalu przy ul. Mickiewicza 13/9 w Kole.  26.09.2014     Rozstrzygnięty
55. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wkładu kominowego w lokalu przy ul. Toruńskiej 8A/13 w Kole. 26.09.2014     Rozstrzygnięty
56. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad zadaniem : przebudowa kominów na budynku przy ul.  Garncarskiej 28 w Kole. 26.09.2014 Rozstrzygnięty
  57. Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy ul. Zawadzkiego 13, Energetycznej 3, Kajki 26 w Kole załącznik     29.09.2014  Rozstrzygnięty
58. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z wydzieleniem łazienki przy ul. Garncarskiej 27/2 w Kole.1. Przedmiar robót2. Oświadczenie wykonawcy 17.10.2014     Nierozstrzygnięty
  59. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad zadaniem: wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej budynku przy ul. Ks. Serafina Opałki 18 w Kole.1. Przedmiar robót 13.10.2014  Unieważniony
60.    Ogłoszenie – wynajem mieszkania przy ul. Toruńskiej 8 w Kole.   24.10.2014  
61. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich – przebudowa 3 piecy kaflowych w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole.  21.10.2014    Rozstrzygnięty
62. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż stolarki okiennej z drewnianej na PCV w lokalach zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole.  21.10.2014    Rozstrzygnięty
63. Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad zadaniem: wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej budynku przy ul. Ks. Serafina Opałki 18 w Kole.1. Przedmiar robót 22.10.2014 Rozstrzygnięty 
64. Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej , dotyczącej budynku przy ul. Zawadzkiego 26 w Kole. 22.10.2014 Rozstrzygnięty
65. Zapytanie ofertowe na wykonanie  kosztorysu inwestorskiego na dostawę i montaż liczników ciepła dla budynku przy ul. Toruńskiej 69 w Kole.  24.10.2014  nierozstrzygnięty
66. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na obsłudze kotłowni przy ul. Asnyka 21B w Kole.  23.10.2014  nierozstrzygnięty
67. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na obsłudze kotłowni przy ul. Asnyka 21B w Kole.  3.11.2014 nierozstrzygnięty
68. Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynku przy ul. Asnyka 32 i 34 w Kole. 5.11.2014   Roztrzygnięty
69. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o.o.    1. Oświadczenie Wykonawcy 6.11.2014  
70. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu instalacji ogrzewania etażowego z kuchni węglowej w lokalu przy ul. Orzeszkowej 1/3 w Kole.  7.11.2014  Nierozstrzygniety
71. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej do lokali przy ul. Toruńskiej 38/2 i Kilińskiego 2/3 w Kole.  7.11.2014    Rozstrzygnięty 
72. Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w 2 wersjach dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 18 w Kole.  13.11.2014    Rozstrzygnięty
73. Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Toruńskiej 52 w Kole. 1. Przedmiar robót2. Oświadczenie wykonawcy 14.11.2014    Rozstrzygnięty
  74.  Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich – przebudowa 2 piecy kaflowych w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. Załącznik     18.11.2014     Unieważniony
75. Zapytanie ofertowej na wykonanie robót zduńskich w lokalu przy ul. Sienkiewicza 1/6 w Kole  21.11.2014  Rozstrzygnięty
76. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu elewacji frontowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla Wspólnoty Mieszkaniowej Stary Rynek 11 w Kole. 1. Oświadczenie wykonawcy  24.11.2014 Unieważniony
77. Zapytanie ofertowe na wykonanie przycinki drzew na działkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach  Konarskiego 55 i Garncarskiej 29 w Kole.  1.12.2014 Unieważniony 
78, Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu instalacji ogrzewania etażowego z kuchni węglowej w lokalu przy ul. Orzeszkowej 1/3 w Kole. 4.12.2014  
79. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w lokalach przy ul. Toruńskiej 57/1 i Garncarskiej 10/3 w Kole.  5.12.2014  
80. Zapytanie ofertowe na wymianę 15 sztuk okien w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.  5.12.2014  
   81. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ul. Toruńskiej 54/2 w Kole  19.12.2014    Roztrzygnięty
82. Zapytanie ofertowe na projekt wydzielenia łazienki w lokalu przy ul. Toruńskiej 54/2 w Kole. 19.12.2014   Rozstrzygnięty
83. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektowanej łazienki w lokalu przy ul. Garncarskiej 27/2 w Kole.  17.12.2014   Nierozstrzygnięty
84. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej do budynku przy ul. Konarskiego 55 w Kole.  15.12.2014  Roztrzygnięty
85. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w lokalach zarządzanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kole.  16.12.2014  
  86. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie łazienki z części korytarza w lokalu przy ul. Garncarskiej 27/2 w Kole. Garncarska 27     09.01.2015 Nierozstrzygnięte
87 Ogłoszenie – mieszkanie ul. Wyszyńskiego 16 w Kole.  30.01.2015 Lista osób
  88 Zapytanie ofertowe na remont klatki schodowej, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garncarskiej 30 w Kole Garncarska 30 przedmiar robót Garncarska 30     23.01.2015  
  89 Zapytanie ofertowe na sporządzenie wyceny działki położonej w Kole przy ul. Stary Rynek 30     16.01.2015 Rozstrzygnięte 
90. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu ogrzewania etażowego z kuchni węglowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Orzeszkowej 1/3 w Kole. 23.01.2015 Rozstrzygnięte
91. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej łazienki w budynku wielorodzinnym przy ul. Garncarskiej 27/2 w Kole. 26.01.2015 Rozstrzygnięte 
92. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 73/17, ul. Energetycznej 3/2, ul. Kilińskiego 2/3, ul. Zawiszy 4/6, ul. Energetycznej 2/4 26.01.2015 Rozstrzygnięte 
93. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 30.01.2015  
94. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wkładu kominowego w budynku będącym własnością Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 30.01.2015 Rozstrzygnięte
95. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Stary Rynek 11 w Kole. 11.02.2015 Unieważniony
96. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla budynku przy ul. Stary Rynek 11 w Kole. 11.02.2015 Unieważniony
97 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wkładu kominowego w budynku przy ul. Wschodniej 13 w Kole. 13.02.2015 Rozstrzygnięte
98 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w lokalu w budynku mieszkalnym w Kole przy ul. Garncarskiej 17/1Przedmiar Robót 27.02.2015  
99 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla budynku położonego w Kole przy ul. Konarskiego 55 27.02.2015  
100 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej w budynku przy ul. Stary Rynek 11 w Kole. 02.03.2015 Nierozstrzygnięty
101 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Stary Rynek 11 w Kole. 02.03.2015 Unieważniony
102 Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Nagórnej 1 w Kole.  Przedmiar robót 23.03.2015 Rozstrzygnięty
103 Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wraz z kosztorysem inwestorskim dla budynku zlokalizowanego przy ul. Rzeźniczej 8 w Kole. Zapytanie 1  Zapytanie 2 26.03.2015 Rozstrzygnięty
104 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu stropu w lokalu przy ul. Kilińskiego 9/1 w Kole. Przedmiar robót 22.04.2015 Rozstrzygnięty
105 Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrzewania etażowego w lokalu przy ul. Orzeszkowej 1/3 w Kole. Przedmiar robót 22.04.2015 Nierozstrzygnięty
106 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Stary Rynek 11 w Kole. Zapytanie cz.1 Zapytanie cz. 2 30.04.2015  
107 Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrzewania etażowego w lokalu przy ul. Orzeszkowej 1/3 w Kole. Przedmiar 06.05.2015  
108. Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 08.06.2015  
109 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 08.06.2015  
110 Zapytanie ofertowe na wykonanie elewacji części zachodniej budynku przy ul. Grodzkiej 11 w Kole.  Przedmiar Robót 10.07.2015 Rozstrzygnięty
111 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Stary Rynek 7 w KolePrzedmiar robót 10.07.2015 Unieważniony
112 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ul. Wyszyńskiego 14a w Kole Przedmiar robót 10.07.2015 Unieważniony
113 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV. 13.07.2015  
114 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Włocławska 29 w Kole 13.07.2015 Nierozstrzygnięty
115 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 16.07.2015  
116 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego rocznego budynków będących w zarządzie KTBS Sp. z o.o. 17.07.2015 Rozstrzygnięty
117 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 9 w Kole 17.07.2015 Unieważniony
118 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Stary Rynek 7 w Kole Przedmiar Robót 20.07.2015 Unieważniony
119 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ul. Wyszyńskiego 14a w Kole. Przedmiar robót 20.07.2015 Unieważniony
120  Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu lokalu przy ul. Asnyka 23/4a w Kole Przedmiar robót 21.07.2015 Unieważniony
121 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Włocławskiej 29 w Kole 21.07.2015 Nierozstrzygnięty
122 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Zawadzkiego 24 w Kole 21.07.2015 Nierozstrzygnięty
123 Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Grodzkiej 16 w Kole 21.07.2015 Unieważniony
124 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 9 w Kole. 28.07.2015 Protokół z otwarcia ofert
125 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów w budynku przy ul. Stary Rynek 7 oraz Wyszyńskiego 14a 28.07.2015 Nierozstrzygnięty
126 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Zawadzkiego 24 w Kole. 29.07.2015  
127 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Włocławskiej 29 w Kole 29.07.2015  
128 Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Grodzka 16 w Kole 29.07.2015 rozstrzygnięty
129 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Toruńskiej 40 w Kole 31.07.2015 unieważniony
130 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych rocznych budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 31.07.2015 Protokół
131 Zapytanie ofertowe na montaż monitoringu dla budynku przy ul. Kolejowej 92 w Kole oraz budynku przy ul. Opałki 18 w Kole.
Załącznik: Mapa
03.07.2015 Rozstrzygnięty
132 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Toruńska 52 w Kole 03.07.2015 Rozstrzygnięte
133 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Stary Rynek 7 w Kole. Przedmiar robót 05.08.2015 Nierozstrzygnięty
134 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 14a w KolePrzedmiar robót 05.08.2015 Nierozstrzygnięty
135 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku przy ul. Toruńskiej 40. 10.08.2015  
136 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku przy ul. Kuśnierskiej 5 w Kole. 10.08.2015  
137 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalu zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 01.09.2015  
138 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole. Przedmiar robót 11.09.2015 Protokół z otwarcia ofert
139 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Toruńska 69 21.09.2015 Przedstawione Wspólnocie
140 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 23.09.2015 Rozstrzygnięte
141 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 23.09.2015 Rozstrzygnięte
142 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budynku przy ul. Toruńskiej 52 w Kole 23.09.2015 Rozstrzygnięty
143 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ul. Toruńskiej 52 w KolePrzedmiar robót 24.09.2015 Unieważniony
144 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej w Kole. 29.09.2015 Rozstrzygnięte
145 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach zarządzanych przez kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 29.09.2015 Rozstrzygnięte
146 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 9 30.09.2015 Rozstrzygnięty
147 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatki schodowej dla budynku przy ul. Stary Rynek 7 w Kole. Przedmiar robót 02.10.2015 Nierozstrzygnięte
148 Zapytanie ofertowe na założenie plomb na budynku przy ul. Stary Rynek 27 w Kole. 05.10.2015 Nierozstrzygnięte
149 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach Gminy Miejskiej Koło 20.10.2015 Rozstrzygnięte
150 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach Gminy Miejskiej Koło 03.11.2015 Rozstrzygnięte
151 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 12.11.2015 Nierozstrzygnięte
152 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 01.12.2015 Protokół cz1. Protokół cz2.
153 Zapytanie ofertowe na wykonanie stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 07.12.2015 Protokół
154 PRZETARG OFERTOWY NEGOCJACYJNY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W KOLE PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 1. 22.12.2015 Nierozstrzygnięty
155 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowejcz.1cz.2 22.12.2015  
156 PRZETARG OFERTOWY NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W KOLE PRZY UL. WŁOCŁAWSKIEJ 1 15.01.2016  
157 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło 29.01.2016 Rozstrzygnięte
158 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 29.01.2016 Rozstrzygnięte
159 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Toruńskiej 62 w Kole 29.01.2016 Rozstrzygnięte
160 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Zawadzkiego 20 w Kole 01.02.2016 Rozstrzygnięte
161 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 20 w Kole. 01.02.2016 Rozstrzygnięte
162 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole 01.02.2016 Rozstrzygnięty
163 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Krótka 3 w Kole. 02.02.2016 Protokół
164 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Krótka 3/ Żelazna 13. 02.02.2016 Protokół
165 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zawadzkiego 9 w Kole 02.02.2016 Protokół
166

OGŁOSZENIE!

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA UL. GRODZKA 19/10

25.02.2016 Protokół
167 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją dla budynków przy ul. Opałki 18 i Kolejowej 92. 26.02.2016 Nierozstrzygnięty
168 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 26.02.2016 Protokół
169 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 29.02.2016 Protokół
170 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach Gminy Miejskiej Koło 29.02.2016 Protokół
171 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu kolorystyki dla budynku Zawadzkiego 9 w Kole. 02.03.2016  
172 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku przy ul. Wschodniej 3 w Kole. 04.03.2016 Protokół
173

OGŁOSZENIE

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

11.03.2016  
174 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach będących pod zarządem Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole SPROSTOWANIE: ul. 20 Stycznia 20/35 – okno trójdzielne o wymiarach 147x240cm. Za pomyłkę przepraszamy. 16.03.2016 Protokół
175 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach będących pod zarządem Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 16.03.2016 Protokół
176 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Garncarska 2,4 07.04.2016 Protokół
177 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Kilińskiego 5 07.04.2016 Protokół
178 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Wyszyńskiego 14 07.04.2016 Protokół
179 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Garncarska 30 w Kole 08.04.2016 Protokół
180 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Garncarska 33 w Kole 08.04.2016 Protokół
181 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Garncarska 28 w Kole 08.04.2016 Protokół
182 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Mickiewicza 11 w Kole 08.04.2016 Protokół
183 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.w  Kole. 21.04.2016 Protokół
184 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o o. w Kole 21.04.2016 Protokół
185 Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla budynku Energetyczna 13 i Energetyczna 15 w Kole 06.05.2016 Protokół
186 Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. 06.05.2016 Protokół
187 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło 04.05.2016 Protokół
188 Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Garncarska 12/14 w Kole Przedmiar robót 06.05.2016 Brak ofert
189 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Zawadzkiego 24 w Kole 10.05.2016 Protokół
190 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla budynku przy ul. Opałki 18 w Kole. 11.05.2016 Protokół
191 Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowego audytu energetycznego dla budynku Zawadzkiego 9 w Kole. 18.05.2016 Protokół
192 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 30.05.2016 Protokół
193 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 30.05.2016 Protokół
194 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Opałki 18 w Kole 03.06.2016 UNIEWAŻNIONY
195 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu na budynku Wschodnia 3 w KolePrzedmiar robót 23.06.2016 Protokół
196 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku Garncarska 33 w Kole Przedmiar robót 27.06.2016 Unieważniony
197 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku Broniewskiego 19 a w Kole Przedmiar robót 28.06.2016 Unieważniony
198 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku Zawadzkiego 24 w Kole Przedmiar robót 29.06.2016  
199 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku Garncarska 33 w Kole Przedmiar robót 11.07.2016 Protokół
200 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku Broniewskiego 19a w Kole. Przedmiar robót 11.07.2016 Protokół
201 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynków przy ul. Energetycznej 13 i ul, Energetycznej 15 w Kole PRZEDMIAR ROBÓT ENERGETYCZNA 15PRZEDMIAR ROBOT ENERGETYCZNA 13 20.07.2016 UNIEWAŻNIONY
202 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynków przy ul. Energetycznej 13 i ul. Energetycznej 15 w Kole Przedmiar robót Energetyczna 13Przedmiar robót Energetyczna 15Specyfikacja Energetyczna 13Specyfikacja Energetyczna 15 03.08.2016 PROTOKÓŁ
203 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych dla budynków będących własnością Gminy Miejskiej Koło oraz KTBS Sp. z o.o. 25.08.2016 Protokół
204 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów rocznych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Kole. 25.08.2016  
205 Ogłoszenie o najem lokalu mieszkalnego -ul. Wyszyńskiego 16/6Wniosek 28.11.2016  
206 Ogłoszenie o najem lokalu mieszkalnego – ul. Grodzka 19/2Wniosek    
207 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu poszycia dachowego na budynku Toruńska 62 w Kole Przedmiar robót 25.11.2016  
208 Ogłoszenie o najem lokalu mieszkalnego – ul. Grodzka 19/2  WNIOSEK    
209 Ogłoszenie przetargu na wynajem lokali:
1. Lokal użytkowy przy ul. Włocławskiej 1 o pow. 98,68 m22. Lokal użytkowy przy ul. Włocławskiej 1 o pow. 58m23. Lokal użytkowy przy ul. Włocławskiej 1 o pow. 106m2
Załączniki
19.05.2017  
210 Zapytanie ofertowe na remont budynku przy ul. Toruńskiej 62 w Kole Przedmiar robót 15.05.2017  unieważniony
211 Zapytanie ofertowe na remont dachu budynku  przy ul. Wyszyńskiego 14Załączniki 19.05.2017  
212 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej 07.06.2017  
213 Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji wody zimnej C.W.U., cyrkulacji i kanalizacji w budynku przy ul. Kolejowej 32 w KoleZałącznik 06.06.2017  
214 Ogłoszenie przetargu na wynajem lokali  1. Lokal użytkowy przy ul. Włocławskiej 1 98,68m22. Lokal użytkowy przy ul. Włocławskiej 1 106,00m2 20.06.2017  
215 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej Załączniki 07.07.2017  
216 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego w budynku Konarskiego 55Załącznik 05.07.2017 Protokół
217 Ogłoszenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Włocławskiej 1  o pow. 58,00m2 12.07.2017  
218 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole 10.07.2017 Protokół
219 Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 11 w Kole        Załącznik 17.07.2017 Protokół
220 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem robót oraz szczegółową inwentaryzacją budynku w zakresie naprawy i wzmocnienia fundamentów w budynku przy ul. Mickiewicza 5 w Kole
Załącznik
17.07.2017 Protokół
221 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem robót oraz szczegółową inwentaryzacją budynku w zakresie naprawy i wzmocnienia fundamentów w budynku przy ul. Mickiewicza 5 w KoleZałącznik 25.07.2017 Protokół
222 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przedmiarem na wykonanie naprawy ściany budynku dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wschodnia 3 w Kole
Załącznik
25.07.2017 Protokół
223 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej za stolarkę PCVZałącznik 15.09.2017 Protokół
224 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w KoleZałącznik 19.09.2017 Unieważniony
225 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków Gminy Miejskiej Koło będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kole  Załącznik 19.09.2017 Unieważniony
226 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego rocznego budynków Gminy Miejskiej Koło będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kole   Załącznik 19.09.2017 Protokół
227 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego rocznego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w KoleZałącznik 19.09.2017 Protokół
228 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCVZałącznik 18.10.2017 Protokół
229 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w KoleZałącznik 18.10.2017 Unieważniony
230 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole dla klatki nr IIIZałącznik 23.10.2017 Protokół
231 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole dla klatki nr IIIZałącznik 31.10.2017 Protokół
232 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w KoleZałącznik  Sprostowanie 31.10.2017 Protokół
233 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV na klatkach schodowych, znajdujących się w budynku przy ul. Zawadzkiego 21 zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w KoleZałącznik 31.10.2017 Protokół
234 Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole dla klatki nr III Załącznik 10.11.2017 Protokół
235 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV na klatkach schodowych, znajdujących się w budynku przy ul. Zawadzkiego 21 zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w KoleZałącznik 13.11.2017 Protokół
236 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej do lokalu mieszkalnego zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Załącznik 21.11.2017 Protokół
237 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej do lokalu mieszkalnego zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Załącznik 07.12.2017 Protokół
238 Remont budynku przy ul. Broniewskiego 19a w KoleZałącznikPrzedmiar robót 13.12.2017 Protokół
239 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskich w Kole Zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Załącznik 14.12.2017 Unieważniony
240 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV znajdujących się na klatkach schodowych znajdujących się w budynkach przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole Załącznik 19.12.2017 Protokół
241 Zapytanie ofertowe na remont budynku przy ul. Zawadzkiego 18 w KoleZałącznikPrzedmiar 23.01.2018 Protokół
242 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło Zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w KoleZałącznik 29.01.2018 Unieważniony
243 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło Zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Załącznik 01.02.2018 ProtokółSprostowanie
244 Zapytanie ofertowe na remont budynku przy ul. Zawadzkiego 18 w Kole Załącznik Przedmiar 15.02.2018 Protokół
245 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Koło Zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w KoleZałącznik 12.02.2018 Protokół
246 Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Pułaskiego 2 w KoleZałącznikPrzedmiar 21.02.2018 Protokół
247 Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy do celów projektowych dla budynku przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole Załącznik 09.03.2018 Protokół
248 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole Załącznik 09.03.2018 Protokół
249 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Załącznik 18.04.2018 Protokół
250 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Garncarska 26 w Kole Załącznik 23.04.2018 Protokół
251 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Garncarska 26 w Kole Załącznik 09.05.2018 Protokół
252

Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole

Załącznik

14.06.2018 Protokół
253 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ul. Zawadzkiego 18 w Kole Załącznik Przedmiar 10.07.2018 Protokół Protokół
254 Zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją na wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi dla budynku przy ul. Kolejowej 32 w Kole Załącznik 27.07.2018 Protokół
255 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy i wzmocnienia fundamentów dla budynku wielorodzinnego przy ul. Rzeźniczej 8 w Kole Załącznik 01.08.2018 Protokół
256 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją na remont klatek schodowych w budynkach przy ulicy Grodzkiej 17 w Kole Załącznik 20.08.2018 Protokół
257 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy oraz wzmocnienia fundamentów i ścian budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 15 w Kole Załącznik 20.08.2018 Protokół
258 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy oraz wzmocnienia fundamentów i ścian budynku wielorodzinnego przy ul. Grodzkiej 17 w Kole Załącznik 21.08.2018 Protokół
259 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ul. Toruńskiej 61 w Kole Przedmiar  Załącznik  21.08.2018 Protokół
260 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją na wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi dla budynków przy ul. Stary Rynek 11 Załącznik 21.08.2018 Protokół
261 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Załącznik  Załącznik – uzupełnienie treści tabeli 28.08.2018r. Unieważniony
262 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Kole Załącznik Załącznik – uzupełnienie treści tabeli 28.08.2018r. Protokół
263 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków będących własnością Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Załącznik Załącznik – uzupełnienie treści tabeli 28.08.2018r. Protokół
264 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją wykonania robót rozbiórki budynków gospodarczych i budowy nowych budynków gospodarczych przy ul. Toruńskiej 52 w Kole. Załącznik 21.09.2018r.  
265 Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy do celów projektowych dla budynków przy ul. Toruńskiej 52 w Kole będących w zasobach Gminy Miejskiej Koło Zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Kole. Załącznik 21.09.2018r.  
266 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu stanu technicznego pięcioletniego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. Załącznik    Uzupełnienie 21.09.2018r. Protokół
267 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy oraz wzmocnienia fundamentów i ścian budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 15 w Kole Załącznik 02.10.2018r. Protokół
268 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy oraz wzmocnienia fundamentów i ścian budynku wielorodzinnego przy ulicy Grodzkiej 17 w Kole Załącznik 02.10.2018r. Protokół
269 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją wykonania robót rozbiórki budynków gospodarczych i budowy nowych budynków gospodarczych przy ul. Toruńskiej 52 w Kole Załącznik 09.10.2018r. Protokół
270 Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy do celów projektowych dla budynków przy ul, Toruńskiej 52 w Kole będących w zasobach Gminy Miejskiej Koło Zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. Załącznik 09.10.2018r.  
271 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej w Kole Zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole. Załącznik 03.10.2018r. Protokół
272 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. Załącznik 06.11.2018r.  
273 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. Załącznik 13.11.2018r. Unieważniony
274 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole. Załącznik 16.11.2018r. Protokół
275 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki drzwiowej wewnętrznej do lokali mieszkalnych zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.w Kole. Załącznik 20.11.2018r. Protokół
276 Kompleksowe ubezpieczenie Spółek Komunalnych Gminy Miejskiej Koło.
Załącznik 1 – ogłoszenie 
Załącznik 2 – SIWZ
Załącznik 3-Wyjaśnienia treści SIWZ  Załącznik 4 -informacja o zmianie ogłoszenia  Załącznik 5-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Załącznik 6-Wyjaśnienia treści SIWZ    Załącznik 7-Wyjaśnienia treści SIWZ
13.12.2018r. godz.12:00zmiana 17.12.2018r. godz.12:00  
277 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ulicy Broniewskiego 19A w Kole.Załącznik 21.01.2019r. Protokół
278 Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji wody zimnej C.W.U., cyrkulacji i kanalizacji w budynku przy ul. Kolejowej 32 w Kole.Załącznik 19.02.2019r. Protokół
279 Zapytanie  ofertowe na dostawę ciepłomierzy kompaktowych lokalowych dla budynków Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Załącznik
Uzupełnienie

 

 
22.02.2019r. Protokół
280 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Kole.
Załącznik
23.04.2019r. Protokół
281
Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Kole.Załącznik
08.05.2019r. Protokół
282 Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 w Kole wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową napraw rys i spękań ścian.Załącznik 10.05.2019r. Protokół
283 Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy do lokali znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 30.05.2019r. Unieważniony
284 Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 14.06.2019r. Protokół
285 Zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy do lokali znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 11.06.2019r. Protokół
286 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Broniewskiego 19A w Kole.Załącznik 24.06.2019r. Protokół
287 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu kolorystyki dla budynku przy ulicy Broniewskiego 19A w Kole.Załącznik 24.06.2019r.  
288 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Kole.Załącznik
26.06.2019r. Protokół
289 Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy do celów projektowych dla budynku przy ulicy Garncarskiej 2 i 4 w Kole zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kole.Załącznik 09.07.2019r.  
290 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ulicy Garncarskiej 2 i 4 w Kole zarządzanego przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 09.07.2019r. Protokół
291 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją na remont budynku przy ulicy Zawadzkiego 21 w Kole.Załącznik 09.07.2019r. Protokół
292 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją na remont budynku przy ulicy Zawadzkiego 20 w Kole.Załącznik 09.07.2019r. Protokół
293 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz ze specyfikacją na remont kominów i klatki schodowej w budynku przy ulicy Krótkiej 3/Żelaznej 13 w Kole.Załącznik 17.07.2019r.  
294 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej generalnego remontu balkonu w budynku przy ulicy Żelaznej 13 w Kole wraz ze specyfikacją wykonania robót oraz uzgodnieniem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Koninie.Załącznik 17.07.2019r.  
295 Zapytanie ofertowe na wykonanie opinii technicznej budynku wielorodzinnego wraz z analizą opłacalności remontu budynku przy ulicy Kilińskiego 11 w Kole.Załącznik 16.09.2019r. Protokół
296 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej generalnego remontu balkonu w budynku przy ulicy Żelaznej 13 w Kole wraz ze specyfikacją wykonania robót oraz uzgodnieniem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Koninie.Załącznik 23.09.2019r. Protokół
297 Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Załącznik 02.10.2019r. Protokół
298 Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków będących w zarządzie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 02.10.2019r. Protokół
299 Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków będących własnością Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 02.10.2019r. Protokół
300 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu budynku przy ulicy Toruńskiej 69 w Kole.Załącznik 08.10.2019r. Protokół
301 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu budynku przy ulicy Zawadzkiego 20 w Kole.Załącznik1Załącznik2Załącznik3 08.10.2019r. Protokół
302 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej generalnego remontu balkonu w budynku przy ulicy Żelaznej 13 w Kole wraz ze specyfikacją wykonania robót oraz uzgodnieniem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Koninie.Załącznik 05.11.2019r. Protokół
303 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku zarządzanym przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 27.11.2019r. Protokół
304 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Garncarskiej 23 w Kole.Załącznik Przedmiar 29.11.2019r. Protokół
305 Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy do celów projektowych dla budynku przy ulicy Zawadzkiego 20 w Kole.Załącznik 10.12.2019r.  
306 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ulicy Zawadzkiego 20 w Kole.Załącznik 10.12.2019r. Protokół
307 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach, znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.Załącznik 12.12.2019r. Protokół
308 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy oraz wzmocnienia fundamentów i ścian, stropów budynku wielorodzinnego przy ulicy Grodzkiej 17 w Kole.Załącznik 07.01.2020r. Protokół
309 Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV w lokalach znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Załącznik 12.02.2020r. Protokół
310 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy oraz wzmocnienia fundamentów i ścian, stropów budynku wielorodzinnego przy ulicy Grodzkiej 17 w Kole.Załącznik 25.02.2020r. Protokół
311 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej generalnego remontu balkonu w budynku przy ulicy Żelaznej 13 w Kole wraz ze specyfikacją wykonania robót oraz uzgodnieniem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Koninie.Załącznik 11.03.2020r. Protokół
312 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektowo-kosztorysowej naprawy oraz wzmocnienia fundamentów i ścian, stropów budynku wielorodzinnego przy ulicy Grodzkiej 17 w Kole.Załącznik 17.03.2020r. Protokół

Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy
112
Pogotowie ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Straż Miejska
986
Pogotowie energetyczne
991

awarie i usterki

wszelkie usterki i awarie prosimy zgłaszać pod poniższe numery telefonu lub drogą e-mailową: ktbs@ktbs-kolo.pl

601 144 109

Dział remontów i inwestycji

603 799 234

Elektryk

603 799 238

Hydraulik

Kontakt

Kolskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

ul. Asnyka 21,
62-600 Koło
E-mail: ktbs@ktbs-kolo.pl
tel. 632 720 846

Strona stworzona przez F&A MEDIA 2020